HAALBAARHEIDSSTUDIE (OPTIONEEL)

Als het concept u bevalt maar nog niet alle risico’s inzichtelijk zijn, kunt u kiezen voor een pre-engineering traject. Doel van dit traject is om alle risico’s boven water te krijgen en waar mogelijk uit te sluiten. Voor dit traject vragen wij een vergoeding.

Bij aanvang van de pre-engineering stellen we een gedetailleerd Programma Van eisen (PvE) op. Aan de hand van het PvE overwegen het gekozen concept nogmaals kritisch op haalbaarheid en risico’s. Waar nodig wordt het concept getoetst middels een risicoanalyse, het uitvoeren van (duur-)testen. Daarnaast kunnen we een simulatie uitvoeren door middel van een “digital twin”. Dit is een digitale versie van de installatie. Op deze manier kunnen we bepalen of de benodigde snelheid haalbaar is en of de installatie alle noodzakelijke posities bereikt. Tenslotte wordt ook de veiligheidsborging van het systeem bekeken. De resultaten van deze pre-engineering worden voor u in een verslag vastgelegd.

Als de resultaten positief zijn en u overtuigd bent van de mogelijkheid tot een betrouwbare installatie brengen we graag een aanbieding uit. Een gemiddeld pre-engineering traject neemt tussen de 4 en 12 weken doorlooptijd in beslag, uiteraard is dit afhankelijk van de complexiteit van de installatie en de noodzakelijke testen.

csm_KS4258625568.50_9ac66622a9.jpg

CONTACTGEGEVENS

Vestigingslocatie:
Boogschutterstraat 30
7324 AG Apeldoorn

Postbus 4339 | 7320 AH

Werklocatie / bezoek:

Hamburgweg 18a

7418 ES Deventer
info@robotize.nl

06 - 868 08 700
055 - 7600 800
088 - 8018 070 (service)

Volg ons op LinkedIn
Volg ons op YouTube

ROBOTIZE:

  1. Maakt uw productie sneller, slimmer en constanter
  2. Integreert de oplossing in uw productielijn en -proces
  3. Kijkt kritisch naar haalbaarheid en betrouwbaarheid
  4. Is gespecialiseerd in handelen, verpakken en palletiseren
  5. Verzorgt uw onderhoud en service