24/7 SERVICE & ONDERHOUD

Uw productie mag natuurlijk nooit stilstaan. Daarom bieden wij uiteraard service & onderhoud. Goed onderhoud kan uw kans op storingen verminderen. Dit is de basis en hier kunnen wij u bij ondersteunen. Mocht er onverhoopt toch een storing zijn dan kunt u ons in basis tijdens kantooruren benaderen op het volgende telefoonnummer: 088 - 368 8070.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om u 24/7 te ondersteunen. Hiervoor maken we graag afspraken met u.

Service en onderhoud

Als turnkey partner voor flexibele automatisering en robotisering levert Robotize productieoplossingen inclusief hoogwaardige service en onderhoud. Onze serviceorganisatie beschikt over een brede deskundigheid en ervaring en heeft alle benodigde kennis van de specifieke installatie bij de klant. Zo kunnen wij voor elke klantbehoefte maatwerk bieden. Dankzij uitgekiend preventief onderhoud en snelle reactieve service houden wij de installatie in optimale conditie, zodat de klant daar maximale waarde uit kan halen.

Maatwerk

Voor maatwerk in service en onderhoud sluiten wij met onze klanten SLA’s (service level agreements) af. Daarin maken we afspraken over de planning van onderhoud en over de beschikbaarheid en responstijd voor service, binnen kantooruren of zelfs 24/7. Bij voorkeur nemen we service en onderhoud al mee in het ontwerp voor een nieuwe machine of installatie. Denk aan de toegankelijkheid van componenten voor onderhoud of aan de integratie van sensoren voor het verzamelen van data.

Reactieve service

Bij een storing proberen we zo snel mogelijk tot een foutdiagnose te komen, op basis van informatie van de klant en door ‘mee te kijken’ in de machine. Dat doen we in eerste instantie op afstand, vanaf onze eigen locatie. Zo kunnen we de operator ter plaatse meteen adviseren over het verhelpen van een probleem, waarna productie weer kan starten. Dat lukt in verreweg de meeste gevallen. Is dat niet het geval, dan komen we op locatie voor een uitgebreidere diagnose en reparatie.

Preventief en predictief onderhoud

Wij verzorgen service en onderhoud van de mechanica en de besturingstechniek van productieautomatisering. Daarvoor hebben we uitgebreide kennis van componenten en systemen, inclusief hun verwachte levensduur en faalgedrag. Ook verzamelen we data over hun conditie en de intensiteit van het gebruik. Daarvoor zetten we machineregistratie en monitoring met intelligente sensoren in. Zo kunnen we preventief onderhoud optimaal plannen en predictief onderhoud uitvoeren aan de hand van voorspellingen van storingen.

Software

Het beheer van alle software ligt in principe bij de klant. Voor de standaardsoftware van de industriële IT nemen wij desgewenst het licentie- en updatebeheer over. Wat betreft onze eigen specifieke besturingssoftware, bieden we de klant toegang tot de software voor zijn installatie. Hij kan er echter ook voor kiezen om het beheer van die software bij ons neer te leggen, zodat wij een blijvende performance kunnen garanderen.

Cybersecurity

Voorwaarde voor snelle en adequate service en een optimale, datagebaseerde onderhoudsplanning is dat wij op afstand verbinding kunnen leggen met de machine of productielijn bij de klant. Uiteraard heeft cybersecurity daarbij onze prioriteit. We beschikken over veilige oplossingen voor het leggen van remote contact en kunnen ook veilige inlogvoorzieningen van de klant gebruiken, bijvoorbeeld met twee-factorauthenticatie.

Coördinatie onderhoudsplanning

Als system integrator kopen wij standaardcomponenten en -systemen in. Denk aan de robots in het hart van onze productieoplossingen. Voor onderhoud daaraan sluiten we contracten af met de betreffende leveranciers en ontzorgen we de klanten door de coördinatierol op ons te nemen. Als bijvoorbeeld een robot – en daarmee een hele productielijn – komt stil te liggen vanwege onderhoud, regelen we dat gelijktijdig onderhoud aan andere delen kan plaatsvinden. Zo wordt de geplande downtime van een lijn optimaal benut en op andere momenten juist downtime voorkomen.

Spare parts

Een grote uitdaging voor service en onderhoud is de beschikbaarheid van reserveonderdelen. Bij oplevering van een machine of productielijn komt een spare parts lijst mee, inclusief informatie over leverbaarheid en geschatte levensduur. Op basis daarvan kunnen wij met de klant afspraken maken over het op voorraad houden van bepaalde componenten en modules, bij de klant of bij ons op locatie. Bij onverwachte leveringsproblemen zetten we onze expertise, creativiteit en netwerken in voor het vinden van een passende oplossing.

Direct contact bij storing

In geval van een storing kunt u direct contact opnemen met Robotize. Wij helpen u om zo snel mogelijk het probleem op te lossen en de productie weer ongestoord te laten verlopen. Afhankelijk van de afspraken die u met ons heeft gemaakt, zijn we binnen kantooruren of zelfs 24/7 meteen beschikbaar.

CONTACTGEGEVENS

Vestigingslocatie:
Boogschutterstraat 30
7324 AG Apeldoorn

Postbus 4339 | 7320 AH

Werklocatie / bezoek:

Hamburgweg 18a

7418 ES Deventer
info@robotize.nl

06 - 868 08 700
055 - 7600 800
088 - 8018 070 (service)

Volg ons op LinkedIn
Volg ons op YouTube

ROBOTIZE:

  1. Maakt uw productie sneller, slimmer en constanter
  2. Integreert de oplossing in uw productielijn en -proces
  3. Kijkt kritisch naar haalbaarheid en betrouwbaarheid
  4. Is gespecialiseerd in handelen, verpakken en palletiseren
  5. Verzorgt uw onderhoud en service